dinsdag 23 maart 2010

Lente

De lente is begonnen.
De futen baltsen en beginnen een nest te bouwen.

Kuifeend


Indische gans in de polder Arkemheen


Wintertaling
De grutto's in polder Arkemheen
Kievit
Brandganzen
Waterhoentje

zaterdag 6 maart 2010

Krooneend

Bij de Botshol zwommen drie krooneenden rustig rond.
De mannetjes zijn prachtig met hun rode ogen en rode snavel.
Zoals bij de meeste eenden zijn de vrouwtjes bruin.