maandag 24 mei 2010

Lesbos

Nog een aantal foto's, genomen op het mooie eiland Lesbos.

Steltkluut, mannetje
Steltkluut, vrouwtje

Ralreiger

Zwarte ibis


Famingo's

Zwartkopgors
Balkankwikstaart
Grauwe gors
Ralreiger
Bosruiter
Steenuil


Witwangstern
Witvleugelstern


Ralreiger

Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Ralreiger
Visdiefje
Bosruiter
Turkse tortel
Tapuit
Purperreiger
Gele kwikstaart


Balkankwikstaart
Roodkopklauwierdonderdag 6 mei 2010

Lesbos, vogels

Net terug van een paar weken vogels kijken op het Griekse eiland Lesbos.
In het voorjaar zit het eiland vol trekvogels.
Ook veel vogelaars en fotografen, maar er zijn toch nog genoeg rustige plekken te vinden.
Erg mooi om zoveel soorten te vinden die je hier niet ziet.
We hadden geboekt via de reisorganisatie "Lopen op Lesbos".
Een aanrader!

Zwarte ooievaar.
Je ziet ze niet veel en ze zijn schuw, maar hier had ik geluk om de landing van de vogel te kunnen fotograferen met het goede licht.
Zwarte ibis.
Uit de verte lijkt hij zwart, maar als het licht op de vleugels schijnt heeft hij een kleurig verenpak.
Smyrnagors
Oostelijke blonde tapuit
Oostelijke blonde tapuit
Zwarte ibis met prooi
Kuifleeuwerik, een vogel die je hier bijna niet meer ziet
Kuifleeuwerik
Boerenzwaluw
Steltkluut
Kleine zilverreiger
Boerenzwaluw
Een groep flamingo's
Spaanse mus
Een groep zwarte ibissen
Steltkluut
Spaanse mus
Rosse waaierstaart
Spaanse mus
Izabeltapuit
Kleine plevier
Strandplevier
Flamingo's
Steltkluten
Boerenzwaluw
Kuifleeuwerik
Casarca